Hem

Historik


Kören bildades 1903. I en inbjudan, som gick ut till konstaplarna i Göteborgs Poliskår, efterlystes intresse för att bilda en sångkör.


Den 21 december 1903 träffades tio intresserade konstaplar och under sammanträdet beslöts att bilda Göteborgs Polissångkör.


Stadgar författades och i dessa stod bl.a "om en körmedlem, utan giltig anledning, uteblir en fjärdedels timma vid en repetition skall han böta 25 öre till körkassan..".


Redan i augusti 1904 hade kören sitt första offentliga framförande. Detta skedde vid Svenska Polisförbundets kongress i Göteborg. Repertoaren var "Du gamla Du fria..", "Dåne liksom åskan bröder.." och "Stridsbön". I gamla gulnade protokoll kan man läsa att kören gjorde succé.


Läs mer

Nästa konsert 

 

Hitta oss på Facebook


Våren repetitioner startar den 22 januari.

Kören repeterar på Polishuset,
Ernst Fontells plats
onsdagar mellan kl. 17:00 - 19:00.


Göteborgs Polissångkör kallar till

årsmöte.

Ljusgården, Ernst Fontells plats.

Onsdagen den 26 februari kl. 17:00

© Copyright.  All Rights Reserved.