Hem

Göteborgs Polissångkör


En manskör med anor från 1903


Historik


Kören bildades 1903. I en inbjudan, som gick ut till konstaplarna i Göteborgs Poliskår, efterlystes intresse för att bilda en sångkör.


Den 21 december 1903 träffades tio intresserade konstaplar och under sammanträdet beslöts att bilda Göteborgs Polissångkör.


Stadgar författades och i dessa stod bl.a "om en körmedlem, utan giltig anledning, uteblir en fjärdedels timma vid en repetition skall han böta 25 öre till körkassan..".


Redan i augusti 1904 hade kören sitt första offentliga framförande. Detta skedde vid Svenska Polisförbundets kongress i Göteborg. Repertoaren var "Du gamla Du fria..", "Dåne liksom åskan bröder.." och "Stridsbön". I gamla gulnade protokoll kan man läsa att kören gjorde succé.


Läs mer

© Copyright.  All Rights Reserved.