Körmedlemmar

Dirigent

Bo Glembring

1:tenor

Stefan Andersson

Anders Ytterström

Dan Gustafsson

2:e tenor

Frank Högberg

Rune Blideskog

Christer Ljunggren

Bo Ivarsson

Rolf Beronius

Morgan Johansson

Kjell Samuelsson

1: bas

Bo Conradsson

Uno Eriksson

Bertil Hansson

Lars Karlsson

Kent Meijer

Rolf Röding

2.e bas

Bo Björklund

Curth Carlsson

Bo Gustavsson

Kenth Holmgren

Leif Holst

Claes-Göran Johansson

Göran von Schedvin

© Copyright.  All Rights Reserved.